Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מכרזים

מכרזים

תשתיות 

PDF_2 מכרז מס' 2/2021  לעבודות הקמת מערכת פיקוד ובקרה

PDF_2 מכרז מס' 1/2021 לעבודות שיפוצים מגדל המים קרית נורדאו
PDF_2 מכרז מס' 3/2020 לעבודות שדרוג חיבורים צפוניים
PDF_2 מכרז מס' 2/2020 לעבודות שיפוצים במגדל המים בקרית נורדאו
PDF_2 מכרז מס' 1/2020 מכרז מסגרת לעבודות מים וביוב
PDF_2 מכרז מס' 12/2019 עדכון לאחזקת תחנות שאיבה למים וביוב, בארות, בריכות ומגדל בנתניה
PDF_2 מכרז מס' 12/2019 לאחזקת תחנות שאיבה למים וביוב, בארות, בריכות ומגדל בנתניה
PDF_2 מכרז מס' 11/2019 לאספקת ותחזוקת מערכת מידע ארגונית
PDF_2 מכרז מס' 10/2019 לבדיקות מעבדה ודיגום שטח לפי תוכנית ניטור שפכי מפעלים
PDF_2 מכרז מס' 9/2019 לעבודות שדרוג מאסף אודים
PDF_2 מכרז מס' 8/2019 למתן שירותי מוקד טלפוני לבירורים ותשלומים
PDF_2 מכרז מס' 7/2019 לעבודות שדרוג מערך צנרת הסניקה בתחנת השאיבה "בית יצחק"
PDF_2 מכרז מס' 6/2019 לאספקת מערכת תקשורת לאיסוף נתונים מרשת האספקה

PDF_2 פניה לצורך עריכת רשימת מציעים/מאגר מתכננים
PDF_2 הודעה לצורך עריכת רשימת מציעים/מאגר מפקחים על עבודות תחזוקה של מתקני מים וביוב 
bul5_3  הודעה לצורך עדכון שוטף של רשימת מציעים/מאגר מפקחים
 
לשאלות והבהרות ניתן לפנות לפאולה פיסרבסקי -מנהלת משאבי אנוש ועוזרת מנכ"ל
09-8635000

 

 

 

 

 

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84