Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

הנדסה

אספקת מי השתייה

מי השתייה בנתניה הינם באיכות גבוהה. כך עולה מבדיקות איכות המים הרבות שמבצעת החברה בפיקוח ובהנחיית משרד הבריאות. "מי נתניה" מדווחת לתושבים על תוצאות בדיקות איכות המים הן בכלי התקשורת המקומיים והן בדוחות איכות המים הנשלחים פעמיים בשנה בצירוף לחשבון המים. את הדוחות ניתן לראות גם באתר.

 

בשנת 2011 סיפקה החברה למעלה מ-15 מיליון מ"ק של מים באיכות מעולה.

מקורות המים:


48.3% מהמים נרכשים מחברת מקורות.
51.7% מהמים מופקים מבארות מים של "מי נתניה", השואבות מאקוויפר החוף מי תהום.

שרות לקוחות
1800-20-20-84