Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

על דו"חות איכות המים

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א 2001  ישנה חובה לפרסם אחת לשלושה חודשים דו"ח על איכות מי השתייה המסופקים לתושבי העיר.

 

את בדיקות האיכות עורך משרד הבריאות ומעביר את התוצאות ל"מי נתניה".

הבדיקות הכלולות בדו"ח איכות המים הן בדיקות בקטריאליות - נוכחות חיידקים בכלל וחיידקי קולי צואתי בפרט, עכירות ומתכות.

 

הדו"חות מתפרסמים מלבד באתר האינטרנט, גם בעיתונות המקומית. על פי הדו"חות מי השתייה בנתניה הם באיכות טובה מאוד.

 

בקישור זה מובאים דו"חות איכות המים מראשית פעילות החברה בסוף שנת 2003 עד היום.

צרכן המבקש פרטים נוספים יוכל לעיין בדו"ח השנתי המצוי בחברת "מי נתניה"  בימים ג' ו ד' בין השעות 10:00-12:00 (בתיאום מראש).
מספר טלפון : 09-8850790

PDF_2 דוחות איכות מים לשנת 2018
 bul3_2 דוחות איכות המים לשנת 2017
 bul3_2  דו"חות איכות המים לשנת 2016

   

דו"חות איכות המים לשנת 2015

  דו"חות איכות המים לשנת 2014
  דו"חות איכות המים לשנת 2013
  דו"חות איכות המים לשנת 2012
  דו"חות איכות המים לשנת 2011
  דו"חות איכות המים לשנת 2010
  דו"חות איכות המים לשנת 2009
  דו"חות איכות המים לשנת 2008
  דו"חות איכות המים לשנת 2007
  דו"חות איכות המים לשנת 2006
  דו"חות איכות המים לשנת 2005
  דו"חות איכות המים לשנת 2004
שרות לקוחות
1800-20-20-84