Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

חברת המים והביוב, מי נתניה, ממשיכה בביצוע עבודות נוספות בפרוייקטים לפיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב בכל רחבי העיר.

השבוע נבצע עבודות ברחובות הבאים:

ראשון, 8.7, ברחוב נתן קומוי בגן ילדים.
שני, 9.7, ברחוב נתן קומוי בגן ילדים.
שלישי, 10.7, ברחוב פרומקין 6.
שלישי, 10.7, ברחוב שרייבר 11.
רביעי, 11.7, סמטת הלוטם 3.
חמישי, 12.7, ברחוב עובד בן עמי ליד מלון רמאדה.

בעקבות העבודות ייתכנו שיבושים באספקת המים באזור.

תודה.

שרות לקוחות
1800-20-20-84