Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

חברת המים והביוב, מי נתניה, ממשיכה בביצוע עבודות נוספות בפרוייקטים לפיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב בכל רחבי העיר.

השבוע נבצע עבודות ברחובות הבאים:

בעקבות העבודות ייתכנו שיבושים באספקת המים באזור.

תודה.

שרות לקוחות
1800-20-20-84