Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

חדשות

קבלת קהל במחלקת שירות הלקוחות

בהתאם להחלטת משרד הבריאות, החל מיום שלישי, 12.5.2020, מחלקת שירות הלקוחות של מי נתניה תפתח לקבלת קהל בשעות הפעילות הרגילות.כדי לשמור על בריאות העובדים והלקוחות, יש לנהוג על פי הכללים וההנחיות. חובת חבישת מסיכה, דאגנו להתקין מחיצות בכל עמדה, עמדת חיטוי, אלכוג'ל, יש למדוד חום בכניסה ולמלא הצהרת בריאות. אנא הקפידו על מילוי ההנחיות.


       בהתאם להחלטת משרד הבריאות, החל מיום שלישי, 12.5.2020, מחלקת שירות הלקוחות של מי נתניה תפתח לקבלת קהל בשעות הפעילות הרגילות.כדי לשמור על בריאות העובדים והלקוחות, יש לנהוג על פי הכללים וההנחיות. חובת חבישת מסיכה,  דאגנו להתקין מחיצות בכל עמדה, עמדת חיטוי, אלכוג'ל, יש למדוד חום בכניסה ולמלא הצהרת בריאות. אנא הקפידו על מילוי ההנחיות.

אחזרה לדף חדשות >>
שרות לקוחות
1800-20-20-84