Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

חדשות

חדשות

03/04/2019 09:22:00

מבצע למחיקת ריבית והצמדה על חוב ללקוחות מי נתניה

02/07/2018 09:44:00

פורסם דו"ח איכות המים בנתניה לשנת 2018

על פי נתוני הדו"ח, איכות המים בנתניה טובה מאוד ועל פי כל התקנים הקבועים בחוק. לצפייה בדו"ח המלא הקלק כאן

שרות לקוחות
1800-20-20-84