Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מכרזים

מכרזים

PDF_2 מכרז מס' 1/2018 לשירותי מוקד תשלומים
PDF_2 מכרז מס' 8/2017  לשיקום בריכת מים במגדל נורדאו

bul5_3 מכרז מס' 5/2017  לעבודות ביצוע מעקף למתקן מגובים מכניים בת"ש בית יצחק, בניית מבנה 

                                למגוב מכני נוסף ועבודות נוספות

bul5_3 מכרז מס' 6/2017  להסבת מדי מים/אספקת מדי מים חדשים
bul5_3מכרז מס' 4/2017   לעבודות חיבור בין קו מקורות צפוני לרשת המים בצומת אלקלעי – דב הוז
bul5_3 מכרז מס' 2/2017  לעבודות העתקת קווי ביוב באזור מלון עיר ימים
bul5_3 מכרז מס' 3/2017  להסבת מדי מים
bul5_3 מכרז מס' 1/2017  לעבודות שדרוג תשתיות מים וביוב ברחוב ויתקין דרום

bul5_3 מכרז מס' 6/2016  למתן שירותי קריאה תקופתית, בדיקות לוגיות ראשוניות   

                               וביקורות שטח בעיר נתניה

bul5_3 מכרז מס' 8/2016  לאספקת ושיפוץ ציוד שאיבה
bul5_3 מכרז מס' 7/2016  לאספקת שירותי דיגום מים
bul5_3 פנייה לקבלת הצעות לשכירת מחסן לציוד חירום
bul5_3 הודעה לצורך עדכון שוטף של רשימת מציעים/מאגר מתכננים
bul5_3 הודעה לצורך עדכון שוטף של רשימת מציעים/מאגר מפקחים
bul5_3 מכרז מס' 5/2016  לאספקת מדי ספיקה
bul5_3 מכרז מס' 4/2016 לעבודות שדרוג תשתיות ברחובות בארי, ארלוזורוב וסמילנסקי
bul5_3 מכרז מס' 3/2016 לאספקת שירותי הפצה
bul5_3 מכרז 2/2016       לאספקת שירותי הדפסה
bul5_3 מכרז מס' 1/2016 שדרוג קו מאסף מערבי - שלב ד'

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לפאולה פיסרבסקי -מנהלת משאבי אנוש ועוזרת מנכ"ל
09-8635000

 

 

 

 

 

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84