Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מכרזים

מכרזים

כוח אדם
PDF_2 דרוש מהנדס מים וביוב   PDF_2 שאלון אישי למועמד לתפקיד מהנדס מים וביוב
 
תשתיות 
PDF_2 מכרז מס' 2/2018 לביצוע תחנת שאיבה לביוב אביר
PDF_2  מכרז מס' 1/2018  לשירותי מוקד תשלומים
PDF_2  מכרז מס' 8/2017  לשיקום בריכת מים במגדל נורדאו

bul5_3  מכרז מס' 5/2017  לעבודות ביצוע מעקף למתקן מגובים מכניים בת"ש בית יצחק,

                                        בניית מבנה למגוב מכני נוסף ועבודות נוספות

bul5_3  מכרז מס' 6/2017  להסבת מדי מים/אספקת מדי מים חדשים
bul5_3  מכרז מס' 4/2017   לעבודות חיבור בין קו מקורות צפוני לרשת המים בצומת אלקלעי – דב הוז
bul5_3  מכרז מס' 2/2017  לעבודות העתקת קווי ביוב באזור מלון עיר ימים
bul5_3  מכרז מס' 3/2017  להסבת מדי מים
bul5_3  מכרז מס' 1/2017  לעבודות שדרוג תשתיות מים וביוב ברחוב ויתקין דרום

                                         וביקורות שטח בעיר נתניה

bul5_3  הודעה לצורך עדכון שוטף של רשימת מציעים/מאגר מתכננים
bul5_3  הודעה לצורך עדכון שוטף של רשימת מציעים/מאגר מפקחים

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לפאולה פיסרבסקי -מנהלת משאבי אנוש ועוזרת מנכ"ל
09-8635000

 

 

 

 

 

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84