Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרויקטים

קו סניקה מת"ש אביר ושדרוג קווי ביוב באזוה"ת ספיר

חברת מי נתניה, החלה בעבודות הנחת קו סניקה מת"ש אביר ושדרוג קוויח ביוב באזוה"ת אביר בעלות של 24,000,000 ₪. במסגרת הפרוייקט, יונח קו סניקה חדש שיחליף את הקו הישן ויספק גיבוי ומענה ל - 2,500 מק"ש (כולל שטחים נוספים שיסופחו לנתניה).


חברת מי נתניה, החלה בעבודות הנחת קו סניקה מת"ש אביר ושדרוג קוויח ביוב באזוה"ת אביר בעלות של 24,000,000 ₪.
במסגרת הפרוייקט, יונח קו סניקה חדש שיחליף את הקו הישן ויספק גיבוי ומענה ל - 2,500 מק"ש (כולל שטחים נוספים שיסופחו לנתניה).חזרה לדף פרויקטים >>
שרות לקוחות
1800-20-20-84