Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

חדשות

עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות לשבוע

חברת המים והביוב, מי נתניה, ממשיכה בביצוע עבודות נוספות בפרוייקטים לפיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב בכל רחבי העיר. השבוע נבצע עבודות ברחובות הבאים: ראשון, 15,7, רח' שרייבר 11. ראשון, 15,7, רח' ארלוזרוב - סמטת בוסל. שני, 16,7, רח' סמטת הלוטם 3. שלישי, 17,5, רח' עובד בן עמי ליד רמאדה. רביעי, 18,7, רח' גשר השמורות. חמישי, 19,7, רח' שרה מלכין 11. בעקבות העבודות ייתכנו שיבושים באספקת המים באזור. תודה.
חזרה לדף חדשות >>
שרות לקוחות
1800-20-20-84